AVELLAN-SUKU

Suomen muinaismuistoyhdistys, Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja, I osa.
Toimittanut Axel Bergholm. Helsinki 1901.
Sukututkimusseuran kustantama näköispainos
Jyväskylä 1984.

"Avellan suvun kantaisä oli talollisen Tuomas Niilonpojan ja hänen vaimonsa Briitan poika Tarkin talosta Kiukaisten Panelian kylässä. Kun pojalle kouluun lähetettäissä piti annettaman sukunimi, ehdotti pitäjänapulainen, jonka kanssa isä asiasta neuvotteli, että pantaisiin nimeksi Avellanus, koska Tarkin pihalla kasvoi pähkinäpuu (corylus avellana), ja niin tehtiinkin. Suku on ollut perehtyneenä viimeisiin aikoihin asti parhastaan lounaisessa Suomessa. Sen vanhemmat polvet vaikuttivat enimmiten pappissäädyssä, mutta myöhemmät jäsenet ovat vaikuttaneet mitkä milläkin elämänalalla, etenkin lainopin palveluksessa. Yksi niistä lakimiehistä, hovioik. presidentti Karl Adam Avellan aateloitiin nimellä Adlerstjerna, mutta hänen aatelissukunsa on jo sukupuuttoon kuollut."

[Aleksanteri I:n vieraillessa Turun hovioikeudessa 1.4.1809 "keisarille annettiin myös tilaisuus ylentää joitakin hovikoikuden herroja, koska yksi hovioikeudenneuvoksen virka oli avoinna. Asessori Pomoellista tuli hovioikeudenneuvos, sihteeri Avellan ylennettiin asessoriksi, ja notaari ja asianajoviskaali Wallén eteni sihteeriksi." - Henrika Tandefelt, Porvoo 1809. Juhlamenoja ja tanssiaisia, s. 82. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2009]kts. Ylioppilasmatrikkeli:
"http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=10547"


17.3.1790 Karl Adam Avellan, aateloituna 1834 Adlerstjerna 10547.
s. Viaporissa 9.9.1776.
Vht: Rymättylän kirkkoherra, FM Karl Avellan 7923 (yo 1756, † 1808) ja hänen 1. puolisonsa Maria Rebecka Laman.
Ylioppilas Turussa 17.3.1790 [Avellan] Carol. Adam. Tavast. _ 702.
Tuomarintutkinto 11.12.1793.
Turun hovioikeuden auskultantti 6.3.1794. MOT h.c. 17.7.1840. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1795, kanslisti 1799, ylim. viskaali 1800, notaari s.v., varakanneviskaali 1806, sihteeri 1808, asessori 1809, hovioikeudenneuvos 1816, varapresidentti 1826.
Samalla senaatin oikeusosaston jäsen 1828-33. Vaasan hovioikeuden presidentti 1833, ero 1841.
Aateloitu 1834.
† Turussa 27.8.1857

Pso: 1:o 1806 Anna Kristina Lindqvist († 1814);
2:o 1821 Gunilla Kristina Sofia af Grubbens († 1863).
Appi: matematiikan professori, FM Johan Henrik Lindqvist 8075 (yo 1758, † 1798).
Appi: kauppaneuvos Mikael Grubb, aatel. 1768 af Grubbens 7045 (yo 1744, † 1808).
Poika: ylioppilas Karl Alexander Avellan 14668 (yo 1829, † 1832).
Poika: Turun hovioikeuden asessori Karl Severin Adlerstjerna 15706 (yo 1839, † 1860).
Poika: hovioikeudenneuvos Karl Hjalmar Adlerstjerna 16043 (yo 1842, † 1878).
Vävy: Euran kirkkoherra, FM Gustaf Vilhelm Homén 13303 (yo 1819, † 1874).
Vävy: Laihian kirkkoherra Henrik Adolf Appelberg 16215 (yo 1844, † 1901).
Vävy: Sipoon kirkkoherra Fredrik Vilhelm Fredrikson 16281 (yo 1845, † 1904).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 14a; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789-1794 s. 138'' (16.12.1793, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750-1896 #359. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892-95) s. 321 (CXLI). — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 106 (Avellan Taulu 15); A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809-1909 (1912) s. 155; H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776-1914 (1915) s. 24; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623-1923. I (1923) s. 130; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937-42) s. 1 (Adlerstjerna Tab. 1); M. Mali, Korkein oikeus 1809-1959 (1959) s. 138"
Taulu 1.
Mikael Avellanus, s. 1677, Tarkin talon isännän poika. Saatuaan opetusta Euran pitäjänapulaiselta, ja sitte luettuaan Porin triviaalikoulussa yliopp. Sat. Turussa 4/6 1702. Määrätty 1709 apulaiseksi Nummelle; 1717 Nummen pitäjän kappal:ksi ja vahvistettu siihen virkaa 1722. Rakensi itselleen 2/3 virstaa eteläpuolelle Nummen kirkkoa ja 1/2 virstaa Hämeentullista koilliseen aivan likelle Kuuvuorta asuinhuoneen, jossa sekä hän että h. poikansa kaiken elinaikansa asuivat. Sai poikansa sijaisekseen vanhuutensa vuoksi 1748 ja heitti hänelle kappalaisviran kokonaan 1753. K. 2/2 1761.

Puoliso: Katarina, k. n. 1750.

(II) Lapsia: Johannes, k. 1785. Kappal. T. 2. Tytär, naitu Harjavallan kapall:lle Anders Nummelin'ille, s. 1708, k. 1776. Tytär, naitu Maakalston rusthollarille Nummen pitäjässä.

Taulu 2.
II. Johannes Avellanus Mikaelin p. (t. 1), s. 9/1 1709, yliopp. 1729. Pitäjänapul. Tammelassa 1731, mutta rupesi 1748 isänsä sijaiseksi Nummella. Nummen kappal. 1753. K. siellä 1/1 1785.

Puoliso: Kristina Barck, s. 22.4.1711, k. Tammelan pappilassa 28/7 1801, saman pitäjän kappal. Johannes Barck'in ja Kristina Gottleben'in tytär.

(III) Lapsia:
Johan, s. 1734, k. 1800. Kkha. T. 3.
Mikael, s. 1736, k. 1807. Lääninprovasti. T. 9.
Gabriel, s. 1738, k. 1803. Kollega. T. 14.
Karl, s. 1741, k. 1808. Kkha. T. 15.
Gustaf, s. 1742, k. 1832. Provasti. T. 19.
Daniel, s. 21./1 1746 Nummella. Yliopp. Tav. 1760. Turun hovioik. auskult. 20/5 1765, y. m. kanslisti 7/7 s. v. Kanneviskaalin "amanuensis" 5/7 1766; varanotarius 26/4 1768. Toimitti pormestarinvirkaa Tammisaaressa valtiopäivänaikana 14/8 1771-10/10 1772, sitt. kihlak:n tuomarinvirkaa Uudellamaalla. K. Nils, s. 15/2 1749. Yliopp. Tav. 17/6 1766 Turussa, maisteri 22/7 1772. Lääketiet. tohtori Upsalassa 1775. Turun kaupunginfysikus 28/2 1776. Myös lääketiet. apulainen ja anatomian prosektori yliopistossa 13/1 1777. Anatomian professori samalla palkalla kuin hänellä prosektorina oli ollut 1/4 1778. K. 14/1 1780 lapsetonna. Puoliso: 29/9 1778 Johanna Vilhelmina Lagerborg (aat. suk. n:o 105), s. 24/9 1757, k. Turussa 5/5 1815, Turun hovioik. varapresid. Karl Lagerborgäin ja h. 2. vaimonsa Barbara Katarina Hisingäin tytär, joka uudestaan naitiin Uudenmaan ja Hämeen laamannille Johan Smaleen'ille, s. 13/6 1752, k. 22/9 1810.

Taulu 9.
IV. Mikael Avellan Johanneksen p. (t. 2), s. Tammelassa 26/4 1736. Yliopp. Tav. Turussa 1751, maisteri 2/8 1757. Itämaiden ja kreikan kielten dosentti 8/9 1761. Turun katedraalikoulun collector 20/10 1762, mutta ei toimittanut tätä virkaa. Turun tuomiokirkon choralis 3/11 1764 ja samalla jumaluusopin dosentti 1766. Hämäläisosakunnan kuraattori 1767-1773. Jum. opin apulainen 18/1 1773. Tammelan kkha 22/10 sv. Lääninprovasti 1777. Valtiopäivämies 1778. J. o. tohtori 1779. Pappeinkokouksessa 1791 esimiehenä puolustanut painattamaansa väitöskirjaa De diverso hominum post hanc vitam statu. Sai useita ääniä kolmessa piispanvaalisa sekä Turun että Porvoon hiippakunnassa. K. 17/1 1807.
Puoliso:
1:o 14/10 1766 Magdalena Carström, k. 1782, kaupp. Turussa Henrik Carström'in ja Elisabet Procopaeus'en tytär;

2:o 25/3 1783 Eleonora Sofia von Willebrand (aat. suk. n:o 119), s. 1752, k. 11/11 1800 lapsetonna, kapteeni Ernst Gustaf v. Willebrand'in ja Sofia Katarina Jägerhorn'in tytär.

(IV) Lapsia:

1. Elisabet, s. 28/8 1767 Turku, k. 4/2 1772 Turku.
1. Kristina, s. 30.1.1768 Turku, k. 17.3.1778 Tammela.
1. Henrik, s. 15.11.1770 Turku, k. 18.2.1771 Turku.
1. Noak, s. 5.2.1772 Turku, k. 22.6.1774 Turku.
1. Johan, s. 18.8.1773 Turku, k. 28.6 1774 Turku.
1. Jakob, s. 11.8.1775 Tammela, k. 26.3.1828 Somero. Hovioik. y. m. notarius. T. 10.
1. Ulrika, s. 1778 Tammela?, k. leskenä 19.4.1827. Puoliso: 11.3.1802 Tammela, Uuden maan jalkaväen luutnantti Erik Maununpoika Tammelander, Kuurisjärven kartanossa Akaan pitäjää, s. 8/11 1765, k. 10/10 1811 Kuurisjärvellä.
(Kun leskirouva Ulrika Tammelander kuoli kuumeeseen 19.4.1827 Akaalla, hänen sanotaan olevan 48 vuotta, 9 kuukautta ja 5 pävää vanha, ts. syntynyt 4.7.1778. Hänen miehensä Erikin kohdalla sanotaan 45 vuotta, 10 kuukautta ja 28 päivää, jolloin hän olisi syntynyt 12.11.1765. Ulrikalla ja Erikillä oli ainakin 2 lasta. - Donald Wilen PT:lle 17.10.2006.)
1. Margareta s. 1780 Tammela?, k. 18.01.1782 Tammela. Kuollessaan lapsen sanotaan olevan 1 vuosi ja 7 kuukautta vanha.

1. Magdalena, s. 17.5.1782, k. 18.4.1849. Puoliso 4.10.1804 Tammela, nimituom. sitt. (25/8 1824) Mynämäen tuomiok:n tuomari Gustaf Adolf Lemberg, s. 26.5.1777 Seili, Nauvo, k. 8.8.1858 Askainen, Pulkkilan tilalla Lemun pitäjässä.

Taulu 10.
IV. Jakob Avellan Mikaelin p. (t. 9). s. 11/8 1775. Yliopp. Tav. 1793. Turun hovioik. auskult. 23/6 1798, y. m. notarius 1801. Maanviljelijä Somerolla 1807. K. siellä Kimalan rusthollissa 26/3 1828.

Puoliso: 1:o Sara Sofia Vallin, s. 26/1 1784, k. 29/7 1821;
2:o 2/5 1822 Maria Vilhelmina Waltzer, s. 14/6 1801, k. 11/4 1868, lasinpuhaltajan tytär.

Lapsia:
1. Jakob Vilhelm, s. 26/2 1806 Somerolla. Yliopp. Tav. 19/6 1827. Papiksi vihitty 6/6 1829 ja serkkunsa Navon prov. Mikael Avellan'in apulainen /6 1829-/6 1830. Venäjän kielen opettaja Hämeenlinnan koulussa 16/6 1830. Myös v. t. collega inferior sam. koulussa /5 1841. Määrätty 31/12 s. v. tieteellisen matkansa Kasanissa 1841-2 ja 1843-5 lopetettuaan hoitamaan venäjän kielen opettajavirkaa Hämeenlinnan ylialk. koulussa. Nimitetty siihen virkaan 1850. Kun ylialk. koulu, sitt. alkeisopisto lakkautettiin 1879, palveluksesta vapaa. K. lapsetonna Hämeenlinnassa 29/4 1891 jouluaattona liukahdettuaan kadulla. - Stanislain tähd. jäsen 3. luok. 29/4 1863.

Julkaisi: Praktisk rysk grammatik af Nik. Gretsch, öfvers. af Vilh. Avellan, Hämeenl. 1848, ja Ryska språkets grammatik i sammandrag af Al. Bostokof, öfvers., Hämeenl. 1848. Puoliso: Ulrika.

1. Karl Gustaf, s. Somerolla 13/8 1808. Muutti 1825 Turkuun, jossa eli porvarina. K. 1852. Puoliso: Vendla. Hänellä oli tytär naitu Turussa työmiehelle.

1. Sofia Jakobina Kristina, s. 2/8 1810, K. Puoliso: ent. lasitehtaan kirjuri, itsellinen Somerolla Tobias Grundström.

* * *

2. Johan Viktor, s. 1824, k. 1883. rusthollari. T. 11.

2. Jakob Fredrik, s. 1828, k. 1868. Talollinen. T. 12.

Taulu 11.
V. Johan Viktor Avellan Jaakon p. (t. 10), s. 11/5 1824. Rusthollari Somerolla. K. 4/2 1883. Puoliso: rusthollarintytär
Karolina Vilhelmina Kaarlentytär, s. 20/1 1831.

(VI) Lapsia:

Vilhelmina Viktoria, s. 22/12 1853. Puoliso: talollinen Matti Heikkilä Rautelan kylästä.

Aurora, s. (kaks.) 23/10 1860. Puoliso: talollinen Juhana Klavu Uskelasta.

Edla Sofia, s. (kaks.) 23/10 1860.

Olga Karolina, s. 31/3 1863. Puoliso: maakauppias Frans August Virtanen Kiikalasta.

Oskar Viktor Vilhelm, s. 25/10 1865 k. 8.5.1942 Puoliso: Agata Matilda Niileksentytär (Niilontr.) Knaapi, s. 17/10 1862, k. 21.10.1935.
Lapset:
1. Niilo Viktor, s. 28.11.1892
2. Väinö Hjalmar, s. 30.3.1894
3. Karl Rikhard, s. 7.2.1896, k. 20.11.1898
4. Varma Aurora, s. 27.2.1898
5. Anna Vilhelmiina, s. 12.12.1900August Hjalmar, s. 2/1 1872. Lyseolainen.

Knut Aksel, s. 9/5 1875